عکس:برنامه منصوریان برای پیراهن شماره 7

عکس:برنامه منصوریان برای پیراهن شماره 7

همانطور که روی جلد این روزنامه مشاهده می‌کنید، گویا منصوریان تصمیم دارد پیراهن شماره 7 استقلال را برای بختیار رحمانی بگیرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،شرط عجیب…

عکس:برنامه منصوریان برای پیراهن شماره 7

همانطور که روی جلد این روزنامه مشاهده می‌کنید، گویا منصوریان تصمیم دارد پیراهن شماره 7 استقلال را برای بختیار رحمانی بگیرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،شرط عجیب…

عکس:برنامه منصوریان برای پیراهن شماره 7

bluray movie download