عکس:برنامه سلامت و توانبخشی برای ساکنین منطقه چرنوبیل

عکس:برنامه سلامت و توانبخشی برای ساکنین منطقه چرنوبیل

حادثه اتمی چرنوبیل حادثهٔ هسته‌ای بود که در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ (۲۶ آوریل ۱۹۸۶) در نیروگاه چرنوبیل در اوکراین رخ داد.
به گزارش

عکس:برنامه سلامت و توانبخشی برای ساکنین منطقه چرنوبیل

حادثه اتمی چرنوبیل حادثهٔ هسته‌ای بود که در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ (۲۶ آوریل ۱۹۸۶) در نیروگاه چرنوبیل در اوکراین رخ داد.
به گزارش

عکس:برنامه سلامت و توانبخشی برای ساکنین منطقه چرنوبیل

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید