عکس:بازیگر زن ایرانی با یک مرد آلمانی نامزد کرد

عکس:بازیگر زن ایرانی با یک مرد آلمانی نامزد کرد

شبنم فرشادجو بازیگر 39 ساله کشورمان در مصاحبه ای به بیان ماجرای نامزداش با یک مرد آلمانی پرداخت.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از ماهنامه زنان،شبنم فرشادجو از جمله بازیگرانی است که سالهاست در تئاتر فعالیت دارد و همین…

عکس:بازیگر زن ایرانی با یک مرد آلمانی نامزد کرد

شبنم فرشادجو بازیگر 39 ساله کشورمان در مصاحبه ای به بیان ماجرای نامزداش با یک مرد آلمانی پرداخت.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از ماهنامه زنان،شبنم فرشادجو از جمله بازیگرانی است که سالهاست در تئاتر فعالیت دارد و همین…

عکس:بازیگر زن ایرانی با یک مرد آلمانی نامزد کرد