عکس:آقای رییس جمهور و خانم صدراعظم در یک مراسم خاص

عکس:آقای رییس جمهور و خانم صدراعظم در یک مراسم خاص

 “آتش جاودانه” در مراسم صدمین سالگرد نبرد وردن-خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول- روشن شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” در این مراسم،”فرانسوا…

عکس:آقای رییس جمهور و خانم صدراعظم در یک مراسم خاص

 “آتش جاودانه” در مراسم صدمین سالگرد نبرد وردن-خونین ترین نبرد جنگ جهانی اول- روشن شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” در این مراسم،”فرانسوا…

عکس:آقای رییس جمهور و خانم صدراعظم در یک مراسم خاص

دانلود فیلم جدید