عصبانی‌ترین برانکوی تاریخ/ حواس‌تان را جمع کنید!

عصبانی‌ترین برانکوی تاریخ/ حواس‌تان را جمع کنید!

چه زمانی که سرمربی تیم ملی بود و چه از وقتی که به عنوان نفر اول کادرفنی پرسپولیس به تهران برگشت، برانکو ایوانکوویچ را همیشه مردی خونسرد، با آستانه تحمل بالا می‌شناختیم.
در همه این سال‌ها صورت یخی او مقابل هر اتفاقی بدون تغییر…

عصبانی‌ترین برانکوی تاریخ/ حواس‌تان را جمع کنید!

چه زمانی که سرمربی تیم ملی بود و چه از وقتی که به عنوان نفر اول کادرفنی پرسپولیس به تهران برگشت، برانکو ایوانکوویچ را همیشه مردی خونسرد، با آستانه تحمل بالا می‌شناختیم.
در همه این سال‌ها صورت یخی او مقابل هر اتفاقی بدون تغییر…

عصبانی‌ترین برانکوی تاریخ/ حواس‌تان را جمع کنید!

bluray movie download