طعنه طارمی به فرهاد مجیدی: تیمم را وسط فصل در آستانه قهرمانی برای رفتن به تیم های عربی رها نکردم!

طعنه طارمی به فرهاد مجیدی: تیمم را وسط فصل در آستانه قهرمانی برای رفتن به تیم های عربی رها نکردم!

مهدی طارمی پس از عقد قرارداد با رایزاسپور ترکیه مصاحبه ای انجام داد و به برخی از شائبه ها پاسخ داد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،مهاجم پرسپولیس در خصوص اینکه گفته می شود…

طعنه طارمی به فرهاد مجیدی: تیمم را وسط فصل در آستانه قهرمانی برای رفتن به تیم های عربی رها نکردم!

مهدی طارمی پس از عقد قرارداد با رایزاسپور ترکیه مصاحبه ای انجام داد و به برخی از شائبه ها پاسخ داد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،مهاجم پرسپولیس در خصوص اینکه گفته می شود…

طعنه طارمی به فرهاد مجیدی: تیمم را وسط فصل در آستانه قهرمانی برای رفتن به تیم های عربی رها نکردم!

خرید vpn گوشی سیمبین

موزیک جوان