طرح گردشگری دریایی در مازندران سنتی اجرا می‌شود

طرح گردشگری دریایی در مازندران سنتی اجرا می‌شود

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: طرح گردشگری دریایی در مازندران باید مدرن و استاندارد باشد و از حالت سنتی خود خارج شود.
 ایسنا: سیاوش رضوانی در جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان…

طرح گردشگری دریایی در مازندران سنتی اجرا می‌شود

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد گفت: طرح گردشگری دریایی در مازندران باید مدرن و استاندارد باشد و از حالت سنتی خود خارج شود.
 ایسنا: سیاوش رضوانی در جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی استان…

طرح گردشگری دریایی در مازندران سنتی اجرا می‌شود