طرح گردشگری «تهران با تو» رونمایی شد

طرح گردشگری «تهران با تو» رونمایی شد

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آیین رونمایی از طرح ت«تهران با تو» با اشاره به اهمیت گردشگری شهری گفت: به وسیله گردشگری می‌توان تاریخ و فرهنگ را به نسل جوان معرفی کرد.
خبرگزاری…

طرح گردشگری «تهران با تو» رونمایی شد

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آیین رونمایی از طرح ت«تهران با تو» با اشاره به اهمیت گردشگری شهری گفت: به وسیله گردشگری می‌توان تاریخ و فرهنگ را به نسل جوان معرفی کرد.
خبرگزاری…

طرح گردشگری «تهران با تو» رونمایی شد