صیدهای بزرگ استقلال ادامه دارد: توافق نهایی با وحید امیری

صیدهای بزرگ استقلال ادامه دارد: توافق نهایی با وحید امیری

وحید امیری بعد از سپری کردن فصلی درخشان در نفت‌تهران این روزها به شدت مورد توجه باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار گرفته است اما طبق اعلام نصرالله عبداللهی این بازیکن به استقلال بسیار نزدیک‌تر است.
به گزارش…

صیدهای بزرگ استقلال ادامه دارد: توافق نهایی با وحید امیری

وحید امیری بعد از سپری کردن فصلی درخشان در نفت‌تهران این روزها به شدت مورد توجه باشگاه استقلال و پرسپولیس قرار گرفته است اما طبق اعلام نصرالله عبداللهی این بازیکن به استقلال بسیار نزدیک‌تر است.
به گزارش…

صیدهای بزرگ استقلال ادامه دارد: توافق نهایی با وحید امیری

گوشی موبایل