صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسید

صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسید

سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز ۷۴۴ پرواز برنامه ای و فوق العاده در ایام اربعین خبرداد.

خبرگزاری مهر: رضا جعفرزاده اظهار داشت: بنا به درخواست شرکت های هواپیمایی ایرانی و العراقیه ۷۴۴ مجوز پرواز رفت و برگشت به صورت برنامه ای و فوق العاده به مقاصد نجف و بغداد برای ایام اربعین صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد ۵۱۲ مجوز به صورت فوق العاده صادر شده که ۸۷ مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقیه و ۴۲۵ مجوز برای شرکت های ایرانی صادر شده است.

جعفرزاده با بیان اینکه هرگونه تخلف احتمالی در کمترین زمان ممکن اعمال قانون خواهد شد، گفت: تاکنون شکایات مردمی در رابطه با ایجاد مشکل در پروازهای اربعین به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال نشده و گزارشاتی که دفتر نظارت سازمان در رابطه با گران فروشی به آن دست یافتند منجر به بسته شدن چند سایت فروش بلیت و تعلیق سه ماهه یک دفتر شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: همچنین در خصوص ارسال گزارشات مردمی نیز، به کمتر از سه مورد می توان اشاره کرد که طبق گزارش دفتر شکایات سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری آماده صدور مجوز برای شرکت هایی هواپیمایی به صورت فوق العاده است، از متقاضیان سفر اربعین خواست که توجهی به نرخ های برخی از سایت های غیر مجاز برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته و مراکز معتبر را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir و یا سایت انجمن شرکت های هواپیمایی به نشانی www.aira.ir دنبال کنند.

The post appeared first on .

صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسید

سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز ۷۴۴ پرواز برنامه ای و فوق العاده در ایام اربعین خبرداد.

خبرگزاری مهر: رضا جعفرزاده اظهار داشت: بنا به درخواست شرکت های هواپیمایی ایرانی و العراقیه ۷۴۴ مجوز پرواز رفت و برگشت به صورت برنامه ای و فوق العاده به مقاصد نجف و بغداد برای ایام اربعین صادر شده است.

وی افزود: از این تعداد ۵۱۲ مجوز به صورت فوق العاده صادر شده که ۸۷ مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقیه و ۴۲۵ مجوز برای شرکت های ایرانی صادر شده است.

جعفرزاده با بیان اینکه هرگونه تخلف احتمالی در کمترین زمان ممکن اعمال قانون خواهد شد، گفت: تاکنون شکایات مردمی در رابطه با ایجاد مشکل در پروازهای اربعین به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال نشده و گزارشاتی که دفتر نظارت سازمان در رابطه با گران فروشی به آن دست یافتند منجر به بسته شدن چند سایت فروش بلیت و تعلیق سه ماهه یک دفتر شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: همچنین در خصوص ارسال گزارشات مردمی نیز، به کمتر از سه مورد می توان اشاره کرد که طبق گزارش دفتر شکایات سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری آماده صدور مجوز برای شرکت هایی هواپیمایی به صورت فوق العاده است، از متقاضیان سفر اربعین خواست که توجهی به نرخ های برخی از سایت های غیر مجاز برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته و مراکز معتبر را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir و یا سایت انجمن شرکت های هواپیمایی به نشانی www.aira.ir دنبال کنند.

The post appeared first on .

صدور مجوز پروازهای اربعین به ۷۴۴ پرواز رسید