شوک بزرگ به تراکتورسازی برای دیدار با پرسپولیس ؛ شانس به تیم برانکو رو کرد!

شوک بزرگ به تراکتورسازی برای دیدار با پرسپولیس ؛ شانس به تیم برانکو رو کرد!

گفته می شود مهاجم زهردار تراکتورسازی به بازی با پرسپولیس نمی رسد.

پارس فوتبال:آنتونی استوکس مهاجم زهردار تراکتورسازی که امسال توانسته گل‌های مهمی به ثمر برساند نمی‌تواند مقابل پرسپولیس به میدان برود. روزنامه گل خبر داده این مهاجم یک ماه دیگر به تمرینات تراکتور برمی‌گردد و بی شک این خبر خوبی برای قرمزهای تهران خواهد بود چرا که استوکس می‌تواند در هر مسابقه‌ای گل بزند. جای خالی او را هیچ کس نمی‌تواند پر کند و این بزرگ‌ترین دغدغه تبریزی‌ها برای بازی با پرسپولیس خواهد بود!

The post appeared first on .

شوک بزرگ به تراکتورسازی برای دیدار با پرسپولیس ؛ شانس به تیم برانکو رو کرد!

گفته می شود مهاجم زهردار تراکتورسازی به بازی با پرسپولیس نمی رسد.

پارس فوتبال:آنتونی استوکس مهاجم زهردار تراکتورسازی که امسال توانسته گل‌های مهمی به ثمر برساند نمی‌تواند مقابل پرسپولیس به میدان برود. روزنامه گل خبر داده این مهاجم یک ماه دیگر به تمرینات تراکتور برمی‌گردد و بی شک این خبر خوبی برای قرمزهای تهران خواهد بود چرا که استوکس می‌تواند در هر مسابقه‌ای گل بزند. جای خالی او را هیچ کس نمی‌تواند پر کند و این بزرگ‌ترین دغدغه تبریزی‌ها برای بازی با پرسپولیس خواهد بود!

The post appeared first on .

شوک بزرگ به تراکتورسازی برای دیدار با پرسپولیس ؛ شانس به تیم برانکو رو کرد!