شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب

شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب

هشت محوطه پیش از تاریخی شاخص از دوران نوسنگی جدید، مس و سنگ، عصر مفرغ قدیم (فرهنگ کورا – ارس)، عصر مفرغ میانی و جدید در سراب شناسایی شد.

ایرنا: اکبر عابدی سرپرست کاوش‌های سراب گفت: نخستین فصل بررسی میدانی باستان‌شناسی در شهرستان سراب با عنوان «بررسی، شناسایی و ساختارشناسی معادن ابسیدین شهرستان سراب به منظور منشأیابی ابزارهای ابسیدینی «شیشه آتشفشانی» محوطه‌های باستانی شهرستان سراب، یانیق تپه و شرق دریاچه ارومیه» انجام شد.
او افزود: این بررسی که به طور عمده به منظور شناسایی معادن احتمالی ابسیدین در اطراف کوه‌های آتشفشانی سهند و سبلان و چگونگی استفاده احتمالی مردمان پیش از تاریخ شمال غرب ایران از این منابع صورت گرفت نتایج قابل توجهی در برداشت.
به گفته این باستان‌شناس، اغلب ابزارهای ابسیدینی محوطه‌های پیش از تاریخی شمال غرب ایران با توجه به همجواری با منابع غنی ابسیدین در ارمنستان و شرق آناتولی به معادن موجود در این مناطق منشأیابی شده‌اند.
او افزود: از آنجا که وجود دو کوه آتشفشانی سهند و سبلان به عنوان دو نامزد اصلی وجود ابسیدین و استفاده احتمالی آنها در دوران پیش از تاریخ مطرح بود بررسی فوق در همین راستا برنامه‌ریزی و انجام شد.

**کشف دو منبع ابسیدین

عابدی یکی از یافته‌های بسیار مهم و با ارزش این بررسی، شناسایی را کشف دو معدن و منبع ابسیدین به نام‌های تجرق میانه در نزدیکی کوه‌های بزقوش میانه و ایده لو سراب در نزدیکی کوه آتشفشانی سبلان اعلام کرد که برای اولین بار در کل منطقه شمال غرب ایران شناسایی و معرفی می‌شود.
او اظهار داشت: از آنجا که شناخت معادن دوران باستان از اهمیت به سزایی در مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی برخوردار است، لذا یافته شدن این دو معدن کمک شایانی به درک باستان‌شناسان و باستان‌سنج‌ها از وضعیت استحصال و به‌کارگیری منابع بومی ابسیدین مخصوصاً برای مردمان دوران نوسنگی تا عصر مفرغ قدیم خواهد کرد.

**شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی

عابدی همچنین از شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص از دوران نوسنگی جدید، مس و سنگ، عصر مفرغ قدیم (فرهنگ کورا – ارس)، عصر مفرغ میانی و جدید با سنت کورگان‌های هزاره دوم و همچنین آثار شاخصی از عصر آهن در طی بررسی شهرستان سراب خبر داد.
او تاکید کرد: شناخت بهتر از چگونگی فرهنگ مردمان پیش از تاریخ این منطقه نیازمند مطالعات و کاوش‌های گسترده باستان‌شناختی است.
عابدی افزود: طی این بررسی سعی بر جمع‌آوری و مطالعه ابزارهای ابسیدینی محوطه پیش از تاریخ سراب و احتمال استفاده مردمان پیش از تاریخ این منطقه از منابع بومی ابسیدین بود که نیازمند انجام مطالعات تجزیه عنصری و منشأیابی ابزارهای ابسیدینی است و پس از مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل نهایی انطباق و یا عدم انطباق آنها با منابع بومی روشن خواهد شد.
او همچنین از جمع‌آوری، ثبت و ضبط آثار شاخص ابزارهای ابسیدینی از محوطه معروف یانیق تپه برای مطالعه باستان‌سنجی و انطباق و یا عدم انطباق ابزارهای ابسیدینی این محوطه شاخص با منابع بومی خبر داد و گفت: نتابج آن پس از مطالعات باستان‌سنجی و منشأیابی به صورت قطعی منتشر خواهد شد.
مجوز بررسی، شناسایی و ساختارشناسی معادن ابسیدین شهرستان سراب به منظور منشأیابی ابزارهای ابسیدینی محوطه‌های باستانی شهرستان سراب، یانیق تپه و شرق دریاچه ارومیه توسط ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

The post appeared first on .

شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب

هشت محوطه پیش از تاریخی شاخص از دوران نوسنگی جدید، مس و سنگ، عصر مفرغ قدیم (فرهنگ کورا – ارس)، عصر مفرغ میانی و جدید در سراب شناسایی شد.

ایرنا: اکبر عابدی سرپرست کاوش‌های سراب گفت: نخستین فصل بررسی میدانی باستان‌شناسی در شهرستان سراب با عنوان «بررسی، شناسایی و ساختارشناسی معادن ابسیدین شهرستان سراب به منظور منشأیابی ابزارهای ابسیدینی «شیشه آتشفشانی» محوطه‌های باستانی شهرستان سراب، یانیق تپه و شرق دریاچه ارومیه» انجام شد.
او افزود: این بررسی که به طور عمده به منظور شناسایی معادن احتمالی ابسیدین در اطراف کوه‌های آتشفشانی سهند و سبلان و چگونگی استفاده احتمالی مردمان پیش از تاریخ شمال غرب ایران از این منابع صورت گرفت نتایج قابل توجهی در برداشت.
به گفته این باستان‌شناس، اغلب ابزارهای ابسیدینی محوطه‌های پیش از تاریخی شمال غرب ایران با توجه به همجواری با منابع غنی ابسیدین در ارمنستان و شرق آناتولی به معادن موجود در این مناطق منشأیابی شده‌اند.
او افزود: از آنجا که وجود دو کوه آتشفشانی سهند و سبلان به عنوان دو نامزد اصلی وجود ابسیدین و استفاده احتمالی آنها در دوران پیش از تاریخ مطرح بود بررسی فوق در همین راستا برنامه‌ریزی و انجام شد.

**کشف دو منبع ابسیدین

عابدی یکی از یافته‌های بسیار مهم و با ارزش این بررسی، شناسایی را کشف دو معدن و منبع ابسیدین به نام‌های تجرق میانه در نزدیکی کوه‌های بزقوش میانه و ایده لو سراب در نزدیکی کوه آتشفشانی سبلان اعلام کرد که برای اولین بار در کل منطقه شمال غرب ایران شناسایی و معرفی می‌شود.
او اظهار داشت: از آنجا که شناخت معادن دوران باستان از اهمیت به سزایی در مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی برخوردار است، لذا یافته شدن این دو معدن کمک شایانی به درک باستان‌شناسان و باستان‌سنج‌ها از وضعیت استحصال و به‌کارگیری منابع بومی ابسیدین مخصوصاً برای مردمان دوران نوسنگی تا عصر مفرغ قدیم خواهد کرد.

**شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی

عابدی همچنین از شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص از دوران نوسنگی جدید، مس و سنگ، عصر مفرغ قدیم (فرهنگ کورا – ارس)، عصر مفرغ میانی و جدید با سنت کورگان‌های هزاره دوم و همچنین آثار شاخصی از عصر آهن در طی بررسی شهرستان سراب خبر داد.
او تاکید کرد: شناخت بهتر از چگونگی فرهنگ مردمان پیش از تاریخ این منطقه نیازمند مطالعات و کاوش‌های گسترده باستان‌شناختی است.
عابدی افزود: طی این بررسی سعی بر جمع‌آوری و مطالعه ابزارهای ابسیدینی محوطه پیش از تاریخ سراب و احتمال استفاده مردمان پیش از تاریخ این منطقه از منابع بومی ابسیدین بود که نیازمند انجام مطالعات تجزیه عنصری و منشأیابی ابزارهای ابسیدینی است و پس از مطالعه آزمایشگاهی و تحلیل نهایی انطباق و یا عدم انطباق آنها با منابع بومی روشن خواهد شد.
او همچنین از جمع‌آوری، ثبت و ضبط آثار شاخص ابزارهای ابسیدینی از محوطه معروف یانیق تپه برای مطالعه باستان‌سنجی و انطباق و یا عدم انطباق ابزارهای ابسیدینی این محوطه شاخص با منابع بومی خبر داد و گفت: نتابج آن پس از مطالعات باستان‌سنجی و منشأیابی به صورت قطعی منتشر خواهد شد.
مجوز بررسی، شناسایی و ساختارشناسی معادن ابسیدین شهرستان سراب به منظور منشأیابی ابزارهای ابسیدینی محوطه‌های باستانی شهرستان سراب، یانیق تپه و شرق دریاچه ارومیه توسط ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

The post appeared first on .

شناسایی 8 محوطه پیش از تاریخی شاخص در سراب