شماتیک: رونمایی برانکو از پرسپولیس لیگ شانزدهم

شماتیک: رونمایی برانکو از پرسپولیس لیگ شانزدهم

پرسپولیس امروز در اولین بازی دوستانه پیش فصل، روبروی پاراگ قرار گرفته است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت،برانکو برای این بازی، از ترکیبی استفاده کرده که به نظر می‌رسد ترکیب اصلی تیم او در فصل آینده باشد….

شماتیک: رونمایی برانکو از پرسپولیس لیگ شانزدهم

پرسپولیس امروز در اولین بازی دوستانه پیش فصل، روبروی پاراگ قرار گرفته است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت،برانکو برای این بازی، از ترکیبی استفاده کرده که به نظر می‌رسد ترکیب اصلی تیم او در فصل آینده باشد….

شماتیک: رونمایی برانکو از پرسپولیس لیگ شانزدهم

خبر جدید