شفاف‌سازی درباره ارز مسافرتی خارج شده از کشور

شفاف‌سازی درباره ارز مسافرتی خارج شده از کشور

معاون رییس‌جمهور گفت: در آمارها گفته می‌شود سالانه یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور توسط مسافران ایرانی خارج می‌شود، درحالی‌که این عدد درست نیست، بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در سال گذشته ۲۴۲ میلیون یورو از این طریق خارج شده است.

شفاف‌سازی درباره ارز مسافرتی خارج شده از کشور

معاون رییس‌جمهور گفت: در آمارها گفته می‌شود سالانه یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز از کشور توسط مسافران ایرانی خارج می‌شود، درحالی‌که این عدد درست نیست، بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در سال گذشته ۲۴۲ میلیون یورو از این طریق خارج شده است.

شفاف‌سازی درباره ارز مسافرتی خارج شده از کشور