شرط ورود هدایتی به هیات مدیره پرسپولیس: جذب دژاگه و پورعلی گنجی

شرط ورود هدایتی به هیات مدیره پرسپولیس: جذب دژاگه و پورعلی گنجی

به همان اندازه که پرسپولیس به پول‌ حسین هدایتی محتاج است، هدایتی مشتاق است برای در اختیار گرفتن حتی یک صندلی از این باشگاه.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از از ایران ورزشی،بیان ساده‌ترش…

شرط ورود هدایتی به هیات مدیره پرسپولیس: جذب دژاگه و پورعلی گنجی

به همان اندازه که پرسپولیس به پول‌ حسین هدایتی محتاج است، هدایتی مشتاق است برای در اختیار گرفتن حتی یک صندلی از این باشگاه.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از از ایران ورزشی،بیان ساده‌ترش…

شرط ورود هدایتی به هیات مدیره پرسپولیس: جذب دژاگه و پورعلی گنجی

اسکای نیوز