شایعه نقل و انتقالاتی در اردوی استقلال/ منصوریان حسینی را می‌خواهد

شایعه نقل و انتقالاتی در اردوی استقلال/ منصوریان حسینی را می‌خواهد

با نزدیک شدن به پنجره زمستانی نقل و انتقالات شایعات حول این موضوع شدت گرفته است.

خبرآنلاین؛ علیرضا منصوریان که در اولین نیم‌فصلی که به استقلال آمده بود از بازی دادن به حسین حسینی نتایج خوبی دیده بود، با در دست گرفتن هدایت ذوب آهن اصفهان بار دیگر این گلر استقلال را می خواهد.

باید دید حسینی هم که در این نیم‌فصل چندباری از نیمکت‌نشینی ابراز نارضایتی کرده بود به پیشنهاد منصوریان جواب مثبت می دهد یا خیر.

The post appeared first on .

شایعه نقل و انتقالاتی در اردوی استقلال/ منصوریان حسینی را می‌خواهد

با نزدیک شدن به پنجره زمستانی نقل و انتقالات شایعات حول این موضوع شدت گرفته است.

خبرآنلاین؛ علیرضا منصوریان که در اولین نیم‌فصلی که به استقلال آمده بود از بازی دادن به حسین حسینی نتایج خوبی دیده بود، با در دست گرفتن هدایت ذوب آهن اصفهان بار دیگر این گلر استقلال را می خواهد.

باید دید حسینی هم که در این نیم‌فصل چندباری از نیمکت‌نشینی ابراز نارضایتی کرده بود به پیشنهاد منصوریان جواب مثبت می دهد یا خیر.

The post appeared first on .

شایعه نقل و انتقالاتی در اردوی استقلال/ منصوریان حسینی را می‌خواهد