شایعه در تبریز/این تراکتوری پرسپولیسی می شود

شایعه در تبریز/این تراکتوری پرسپولیسی می شود

فردین عابدینی بازیکن تراکتورسازی که قرار بود به ماشین سازی بپیوندد و حتی در این باشگاه رفت و آمد می کرد، امروز به خاطر عدم توافق مالی، قید قرارداد را زد و رسما اعلام کرد به جمع ماشین سازان نخواهد پیوست.
به گزارش…

شایعه در تبریز/این تراکتوری پرسپولیسی می شود

فردین عابدینی بازیکن تراکتورسازی که قرار بود به ماشین سازی بپیوندد و حتی در این باشگاه رفت و آمد می کرد، امروز به خاطر عدم توافق مالی، قید قرارداد را زد و رسما اعلام کرد به جمع ماشین سازان نخواهد پیوست.
به گزارش…

شایعه در تبریز/این تراکتوری پرسپولیسی می شود

خرید vpn دو کاربره

بازی