سنگ طلایی هفت متری در میانمار/عکس

سنگ طلایی هفت متری در میانمار/عکس

توریسم آنلاین: زائران بودایی سنگ طلایی در میانمار که دارای ارتفاع 7.3 متر است و با ورقه های طلا پوشانده شده است.

The post appeared first on .

سنگ طلایی هفت متری در میانمار/عکس

توریسم آنلاین: زائران بودایی سنگ طلایی در میانمار که دارای ارتفاع 7.3 متر است و با ورقه های طلا پوشانده شده است.

The post appeared first on .

سنگ طلایی هفت متری در میانمار/عکس