سلطانی فر:صدور ویزا برای گردشگران خارجی تسهیل می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از تسهیل صدور ویزا برای گردشگران…

مرکز فیلم

دانلود نود 32