سرانجام ماجرای عجیب ربودن بازیگر مشهور

سرانجام ماجرای عجیب ربودن بازیگر مشهور

پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران که در یک سناریو این بازیگر را ربوده و به‌زور به کمپ ترک اعتیاد برده بودند، به جرم آدم‌ربایی به حبس و جریمه مالی محکوم شدند.
شرق: چندی پیش یکی…

سرانجام ماجرای عجیب ربودن بازیگر مشهور

پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران که در یک سناریو این بازیگر را ربوده و به‌زور به کمپ ترک اعتیاد برده بودند، به جرم آدم‌ربایی به حبس و جریمه مالی محکوم شدند.
شرق: چندی پیش یکی…

سرانجام ماجرای عجیب ربودن بازیگر مشهور