سامانه سماح برای نام نویسی باز است

سامانه سماح برای نام نویسی باز است

رئیس سازمان حج و زیارت: تا پایان روز چهارم آبان سامانه سماح برای نام نویسی باز است.

خبرگزاری صدا و سیما: حمید محمدی در مصاحبه با رادیو اربعین با اشاره به اینکه روند صدور روادید روان و مناسب است، افزود: بیش از یک میلیون و ۶۰۰ روادید تحویل زائران شده و در بسیاری نقاط گذرنامه مردم تحویل و تا شب روادید آن‌ها آماده است.

وی گفت: کسانی که تمایل به تشرف دارند حتما امروز و فردا سعی کنند ثبت نام و روادید خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تا پایان روز چهارم آبان (۱۶ صفر) سامانه سماح برای ثبت نام باز است و زمان از آن به بعد برای صدور روادید باقی مانده صرف می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: افرادی که گذرنامه ندارند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ درخواست صدور روادید را نیز انجام دهند و کار با سرعت گرفتن بیشتر، به گونه‌ای است که همزمان با صدور گذرنامه، روادید نیز تحویل زائران می‌شود.

The post appeared first on .

سامانه سماح برای نام نویسی باز است

رئیس سازمان حج و زیارت: تا پایان روز چهارم آبان سامانه سماح برای نام نویسی باز است.

خبرگزاری صدا و سیما: حمید محمدی در مصاحبه با رادیو اربعین با اشاره به اینکه روند صدور روادید روان و مناسب است، افزود: بیش از یک میلیون و ۶۰۰ روادید تحویل زائران شده و در بسیاری نقاط گذرنامه مردم تحویل و تا شب روادید آن‌ها آماده است.

وی گفت: کسانی که تمایل به تشرف دارند حتما امروز و فردا سعی کنند ثبت نام و روادید خود را دریافت کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تا پایان روز چهارم آبان (۱۶ صفر) سامانه سماح برای ثبت نام باز است و زمان از آن به بعد برای صدور روادید باقی مانده صرف می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: افرادی که گذرنامه ندارند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ درخواست صدور روادید را نیز انجام دهند و کار با سرعت گرفتن بیشتر، به گونه‌ای است که همزمان با صدور گذرنامه، روادید نیز تحویل زائران می‌شود.

The post appeared first on .

سامانه سماح برای نام نویسی باز است