ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ/عکس

ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ/عکس

توریسم آنلاین: ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ توسط کارگران هندی برای جشنواره آبتنی در آبهای مقدس توسط هندوها

The post appeared first on .

ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ/عکس

توریسم آنلاین: ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ توسط کارگران هندی برای جشنواره آبتنی در آبهای مقدس توسط هندوها

The post appeared first on .

ساخت پل معلق بر روی رودخانه گنگ/عکس