زیمبابوه؛ یکی از دیدنی ترین عجایب جهان اینجاست/عکس

زیمبابوه؛ یکی از دیدنی ترین عجایب جهان اینجاست/عکس

زیمبابوه از جنوب با آفریقای جنوبی، از جنوب غربی با بوتسوانا، از شمال غرب با زامبیا و از شرق با موزامبیک همسایه است.

به گزارشآبشار ویکتوریا یکی از عجایب دیدنی این کشور است.

مرکز پوشیده از رشته کوه هایوِلد است که بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متر ارتفاع دارد. در جنوب غرب و شمال شرق هایوِلد فلات‌های میدل‌ولد و لوولد جای دارد.

The post appeared first on .

زیمبابوه؛ یکی از دیدنی ترین عجایب جهان اینجاست/عکس

زیمبابوه از جنوب با آفریقای جنوبی، از جنوب غربی با بوتسوانا، از شمال غرب با زامبیا و از شرق با موزامبیک همسایه است.

به گزارشآبشار ویکتوریا یکی از عجایب دیدنی این کشور است.

مرکز پوشیده از رشته کوه هایوِلد است که بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متر ارتفاع دارد. در جنوب غرب و شمال شرق هایوِلد فلات‌های میدل‌ولد و لوولد جای دارد.

The post appeared first on .

زیمبابوه؛ یکی از دیدنی ترین عجایب جهان اینجاست/عکس