زیباترین و برترین عکس های حیات وحش؛صبر داشته باشید! /تصاویر

زیباترین و برترین عکس های حیات وحش؛صبر داشته باشید! /تصاویر

مسابقه عکاسی حیات وحش بریتانیا یک رقابت عکاسی سالیانه است که به گونه های حیات وحش در بریتانیا و ایرلند شمالی می پردازد.

به گزارش جایزه برنده اصلی این رقابت مبلغ 5 هزار پوند است.

پانزده بخش مختلف این رقابت عکاسی شامل : سیاه و سفید ، ساحل و دریا ، پرتره حیوانات ، رفتار حیوانات ، حیات وحش شهری ، بریتانیا مخفی ، چوبهای وحشی ، زیستگاه ،گیاه شناسی ، نزدیک به طبیعت ،مجموعه ای مستند، فصول بریتانیا ، حیات وحش در ویدئوهای HD ، زیر 12 سال ، 12 تا 18 سال هستند.

عکسهای برتر همچنین در یک تور نمایشگاهی به نمایش در می آیند و در کتابی نیز منتشر خواهند شد.

در عکاسی حیات وحش مطالعه درباره رفتار ، حرکات ،زیستگاه و همچنین تحقیق درباره مکان شانس یک عکاسی بی نظیر را چندبرابر می کند.

صبریک ویژگی عالی است که در عکاسی بسیار به کمکتان می آید.

امنیت خود را برای یک تصویر خوب به خطر نیاندازید ، حیات وحش را جدی بگیرید!

برنده کلی رقابت «پال کولی» برای ثبت خفاش های در شب است که با استفاده از دوربین مادون قرمز و سیستم نورپردازی تخصصی برای ثبت جانوران در تاریکی این عکس را گرفته است.

The post appeared first on .

زیباترین و برترین عکس های حیات وحش؛صبر داشته باشید! /تصاویر

مسابقه عکاسی حیات وحش بریتانیا یک رقابت عکاسی سالیانه است که به گونه های حیات وحش در بریتانیا و ایرلند شمالی می پردازد.

به گزارش جایزه برنده اصلی این رقابت مبلغ 5 هزار پوند است.

پانزده بخش مختلف این رقابت عکاسی شامل : سیاه و سفید ، ساحل و دریا ، پرتره حیوانات ، رفتار حیوانات ، حیات وحش شهری ، بریتانیا مخفی ، چوبهای وحشی ، زیستگاه ،گیاه شناسی ، نزدیک به طبیعت ،مجموعه ای مستند، فصول بریتانیا ، حیات وحش در ویدئوهای HD ، زیر 12 سال ، 12 تا 18 سال هستند.

عکسهای برتر همچنین در یک تور نمایشگاهی به نمایش در می آیند و در کتابی نیز منتشر خواهند شد.

در عکاسی حیات وحش مطالعه درباره رفتار ، حرکات ،زیستگاه و همچنین تحقیق درباره مکان شانس یک عکاسی بی نظیر را چندبرابر می کند.

صبریک ویژگی عالی است که در عکاسی بسیار به کمکتان می آید.

امنیت خود را برای یک تصویر خوب به خطر نیاندازید ، حیات وحش را جدی بگیرید!

برنده کلی رقابت «پال کولی» برای ثبت خفاش های در شب است که با استفاده از دوربین مادون قرمز و سیستم نورپردازی تخصصی برای ثبت جانوران در تاریکی این عکس را گرفته است.

The post appeared first on .

زیباترین و برترین عکس های حیات وحش؛صبر داشته باشید! /تصاویر