زنان تماشاگر افغانستانی در فینال لیگ فوتبال این کشور/تصاویر

زنان تماشاگر افغانستانی در فینال لیگ فوتبال این کشور/تصاویر

توریسم آنلاین:طوفان هریرود قهرمان لیگ افغانستان شد ، اما قهرمان تر از طوفان این زنان بودند که با وجود خطرات زیاد به ورزشگاهرفتند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کردند.

The post appeared first on .

زنان تماشاگر افغانستانی در فینال لیگ فوتبال این کشور/تصاویر

توریسم آنلاین:طوفان هریرود قهرمان لیگ افغانستان شد ، اما قهرمان تر از طوفان این زنان بودند که با وجود خطرات زیاد به ورزشگاهرفتند و تیم مورد علاقه شان را تشویق کردند.

The post appeared first on .

زنان تماشاگر افغانستانی در فینال لیگ فوتبال این کشور/تصاویر