زلزله دراردوی استقلال

زلزله دراردوی استقلال

با آمدن علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال بعضی از بازیکنان این تیم باید برای لیگ شانزدهم به دنبال تیم باشند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ استقلال بدون خریدهای…

زلزله دراردوی استقلال

با آمدن علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی استقلال بعضی از بازیکنان این تیم باید برای لیگ شانزدهم به دنبال تیم باشند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ استقلال بدون خریدهای…

زلزله دراردوی استقلال

روزنامه قانون