روستای عجیب ایتالیایی در دل غار /تصاویر

روستای عجیب ایتالیایی در دل غار /تصاویر

در 18 کیلومتری شمال غربی تراپانی در ساحل غربی سیسیل-ایتالیا- روستایی قدیمی وجود دارد که بازدیدکنندگان را به گذشته های دور ایتالیا می برد.

به گزارش این روستا دارای 9 غار است که بزرگترین غار «Mangiapane» نام دارد.

حکاکی های داخل غارها متعلق به دوران پارینه‌سنگی و نزدیک به 10 هزار سال پیش است.

تاریخ اخیر روستا واضح تر است و به دلیل زندگی خانواده Mangiapane در اوایل 1800 تا 1950 روستا به نام آنها نامگذاری شده است.

این روستا از قرن بیستم رها شد اما بعدها تعدادی از بازماندگان خانواده مذکورو داوطلبین بومی منطقه آن را حفظ کردند.

ارتفاع ورودی غار80 و عرض 13 متر است و تا 70 متر امکان ورود به غار هست و سعی شده خانه ها با وسیله ها حفظ شوند.

شهر ترپانی یک شهر بندری است که اقتصاد آن با ماهیگیری می چرخد.

The post appeared first on .

روستای عجیب ایتالیایی در دل غار /تصاویر

در 18 کیلومتری شمال غربی تراپانی در ساحل غربی سیسیل-ایتالیا- روستایی قدیمی وجود دارد که بازدیدکنندگان را به گذشته های دور ایتالیا می برد.

به گزارش این روستا دارای 9 غار است که بزرگترین غار «Mangiapane» نام دارد.

حکاکی های داخل غارها متعلق به دوران پارینه‌سنگی و نزدیک به 10 هزار سال پیش است.

تاریخ اخیر روستا واضح تر است و به دلیل زندگی خانواده Mangiapane در اوایل 1800 تا 1950 روستا به نام آنها نامگذاری شده است.

این روستا از قرن بیستم رها شد اما بعدها تعدادی از بازماندگان خانواده مذکورو داوطلبین بومی منطقه آن را حفظ کردند.

ارتفاع ورودی غار80 و عرض 13 متر است و تا 70 متر امکان ورود به غار هست و سعی شده خانه ها با وسیله ها حفظ شوند.

شهر ترپانی یک شهر بندری است که اقتصاد آن با ماهیگیری می چرخد.

The post appeared first on .

روستای عجیب ایتالیایی در دل غار /تصاویر