رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا»/عکس

رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا»/عکس

توریسم آنلاین: رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا» هر ساله در دومین یکشنبه اکتبر در «Trieste» -ایتالیا- برگزار می شود

The post appeared first on .

رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا»/عکس

توریسم آنلاین: رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا» هر ساله در دومین یکشنبه اکتبر در «Trieste» -ایتالیا- برگزار می شود

The post appeared first on .

رقابت تاریخی قایق سواری «بارکولانا رگاتا»/عکس