رئیس سازمان میراث فرهنگی: زیرساخت های ورود گردشگر به محور ساسانی ایجاد شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی: زیرساخت های ورود گردشگر به محور ساسانی ایجاد شود

رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، از محور ساسانی در فیروزآباد استان فارس که بتازگی ثبت جهانی شده است، بازدید و بر توسعه زیرساخت های گردشگری این منطقه تاکید کرد.
 …

رئیس سازمان میراث فرهنگی: زیرساخت های ورود گردشگر به محور ساسانی ایجاد شود

رئیس سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، از محور ساسانی در فیروزآباد استان فارس که بتازگی ثبت جهانی شده است، بازدید و بر توسعه زیرساخت های گردشگری این منطقه تاکید کرد.
 …

رئیس سازمان میراث فرهنگی: زیرساخت های ورود گردشگر به محور ساسانی ایجاد شود