دو دستگی هواداران پرسپولیس/ بازوبند کاپیتانی باید به چه کسی برسد؟

دو دستگی هواداران پرسپولیس/ بازوبند کاپیتانی باید به چه کسی برسد؟

گرچه کاپیتان پرسپولیس را برانکو باید انتخاب کند اما امروز هواداران این تیم درمورد این ماجرا دو دسته شده بودند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ امروز در جریان مسابقه…

دو دستگی هواداران پرسپولیس/ بازوبند کاپیتانی باید به چه کسی برسد؟

گرچه کاپیتان پرسپولیس را برانکو باید انتخاب کند اما امروز هواداران این تیم درمورد این ماجرا دو دسته شده بودند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ امروز در جریان مسابقه…

دو دستگی هواداران پرسپولیس/ بازوبند کاپیتانی باید به چه کسی برسد؟

پایگاه خبری مبارز