دوشنبه، روز سرنوشت برای پرسپولیس

دوشنبه، روز سرنوشت برای پرسپولیس

مذاکرات نمایندگان باشگاه پرسپولیس در سوئیس فردا به پایان می رسد.
به گزارش کاپ، شکایتی که مانوئل ژوزه سرمربی اسبق باشگاه پرسپولیس از این تیم انجام داده است بزرگترین دغدغه مدیران این باشگاه است.

دوشنبه، روز سرنوشت برای پرسپولیس

مذاکرات نمایندگان باشگاه پرسپولیس در سوئیس فردا به پایان می رسد.
به گزارش کاپ، شکایتی که مانوئل ژوزه سرمربی اسبق باشگاه پرسپولیس از این تیم انجام داده است بزرگترین دغدغه مدیران این باشگاه است.

دوشنبه، روز سرنوشت برای پرسپولیس

صبحانه