دنیا از کابین خلبان چه شکلی است؟/مثل راننده های اتوبوس برای هم چراغ می زنند! /تصاویر

دنیا از کابین خلبان چه شکلی است؟/مثل راننده های اتوبوس برای هم چراغ می زنند! /تصاویر

کمتر پسربچه ای پیدا می شود که در کودکی رویای خلبان شده را نداشته باشد!

به گزارش خلبانان مدت های طولانی از خانواده و عزیزانشان دور هستند تا هواپیماهای غول پیکر را جا به جا کرده و میلیون ها مسافر را به خانواده هایشان برسانند.

خلبانان برای حفظ امنیت غذایی متفاوت از بقیه کارکنان و مسافرین می خورند.

مثل راننده های اتوبوس ،هنگامی که دو هواپیما به هم می رسند با چراغهای روی بال به هم سلام می کنند.

برای شغل خلبانی حداقل 4 هزار ساعت تجربه پرواز لازم است.

پس از تکمیل اولین پرواز شبیه سازی شده به طور مستقیم هواپیمای مسافربری را با همراهی یک خلبان دیگر به مقاصد می رسانند و از پرواز دوم ،پرواز کاملا به عهده آنهاست.

فرصت تمدید گواهینامه برای خلبانان بین المللی  هشت ماه است و خلبانان بوئینگ 777 هر  6 ماه باید گواهینامه خود را تمدید کنند.

هر خلبان برای یک مدل هواپیما آموزش می بیند برای تغییر مدل هواپیما باید بین 8 تا 12 هفته آموزش جدید ببیند.

«کریستین وان» خلبان 35 ساله بوئینگ ۷۴۷–۴۰۰ است که تصاویر زیبایی از آسمان شهرهای مختلف جهان از دفتر کارش یا همان کابین خلبان ثبت می کند و به اشتراک می گذارد.

کابین خلبان

The post appeared first on .

دنیا از کابین خلبان چه شکلی است؟/مثل راننده های اتوبوس برای هم چراغ می زنند! /تصاویر

کمتر پسربچه ای پیدا می شود که در کودکی رویای خلبان شده را نداشته باشد!

به گزارش خلبانان مدت های طولانی از خانواده و عزیزانشان دور هستند تا هواپیماهای غول پیکر را جا به جا کرده و میلیون ها مسافر را به خانواده هایشان برسانند.

خلبانان برای حفظ امنیت غذایی متفاوت از بقیه کارکنان و مسافرین می خورند.

مثل راننده های اتوبوس ،هنگامی که دو هواپیما به هم می رسند با چراغهای روی بال به هم سلام می کنند.

برای شغل خلبانی حداقل 4 هزار ساعت تجربه پرواز لازم است.

پس از تکمیل اولین پرواز شبیه سازی شده به طور مستقیم هواپیمای مسافربری را با همراهی یک خلبان دیگر به مقاصد می رسانند و از پرواز دوم ،پرواز کاملا به عهده آنهاست.

فرصت تمدید گواهینامه برای خلبانان بین المللی  هشت ماه است و خلبانان بوئینگ 777 هر  6 ماه باید گواهینامه خود را تمدید کنند.

هر خلبان برای یک مدل هواپیما آموزش می بیند برای تغییر مدل هواپیما باید بین 8 تا 12 هفته آموزش جدید ببیند.

«کریستین وان» خلبان 35 ساله بوئینگ ۷۴۷–۴۰۰ است که تصاویر زیبایی از آسمان شهرهای مختلف جهان از دفتر کارش یا همان کابین خلبان ثبت می کند و به اشتراک می گذارد.

کابین خلبان

The post appeared first on .

دنیا از کابین خلبان چه شکلی است؟/مثل راننده های اتوبوس برای هم چراغ می زنند! /تصاویر