دستور آغاز عملیات اجرایی ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو داده شد

دستور آغاز عملیات اجرایی ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو داده شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه بررسی برنامه‌های اجرایی ثبت جهانی ژئوپارک ارس، دستور آغاز عملیات اجرایی این پروژه را صادر کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، در جلسه بررسی برنامه های اجرایی ثبت جهانی…

دستور آغاز عملیات اجرایی ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو داده شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جلسه بررسی برنامه‌های اجرایی ثبت جهانی ژئوپارک ارس، دستور آغاز عملیات اجرایی این پروژه را صادر کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، در جلسه بررسی برنامه های اجرایی ثبت جهانی…

دستور آغاز عملیات اجرایی ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو داده شد