در حاشیه پخش یک کلیپ از برنامه نود/فیلم نبود؟!

در حاشیه پخش یک کلیپ از برنامه نود/فیلم نبود؟!

از آن به عنوان کلیپ شاهکار برنامه نود یاد می شود.در فضای مجازی عنوان می شود:«تاریخ این کلیپ را فراموش نخواهد کرد» و…

ماجرا به گزارش برنامه نود از پخش بازی رفت پرسپولیس-کاشیما در یکی از مدارس تهران مربوط می شود. در یکی از آیتم ها نمای بازی از کودکی نشان داده می شود که تنها روی نیمکتی در حیاط مدرسه نشسته است؛ از فاصله حدود 100 متری یا کمی بیشتر. بعدا دوربین به او نزدیک می شود. کودک هیچ نگاهی به دوربین ندارد و انگار به دوردست می نگرد در حالی که گزارشگر نود با او صحبت می کند.
حرف های کودک:«نمی دونم امروز چه بازی هست/اصلا به فوتبال علاقه ندارم/برام مهم نیست کی ببره کی ببازه و…»
گزارشگر از زاویه کنار او با کودک حرف می زند و او بدون لحظه ای نگاه به دوربین آن حرف های متفاوت را بیان می کند. انصافا گزارش جالب و بامزه ای شد به شرط آن که این آیتم از پیش طراحی شده نبوده باشد!

The post appeared first on .

در حاشیه پخش یک کلیپ از برنامه نود/فیلم نبود؟!

از آن به عنوان کلیپ شاهکار برنامه نود یاد می شود.در فضای مجازی عنوان می شود:«تاریخ این کلیپ را فراموش نخواهد کرد» و…

ماجرا به گزارش برنامه نود از پخش بازی رفت پرسپولیس-کاشیما در یکی از مدارس تهران مربوط می شود. در یکی از آیتم ها نمای بازی از کودکی نشان داده می شود که تنها روی نیمکتی در حیاط مدرسه نشسته است؛ از فاصله حدود 100 متری یا کمی بیشتر. بعدا دوربین به او نزدیک می شود. کودک هیچ نگاهی به دوربین ندارد و انگار به دوردست می نگرد در حالی که گزارشگر نود با او صحبت می کند.
حرف های کودک:«نمی دونم امروز چه بازی هست/اصلا به فوتبال علاقه ندارم/برام مهم نیست کی ببره کی ببازه و…»
گزارشگر از زاویه کنار او با کودک حرف می زند و او بدون لحظه ای نگاه به دوربین آن حرف های متفاوت را بیان می کند. انصافا گزارش جالب و بامزه ای شد به شرط آن که این آیتم از پیش طراحی شده نبوده باشد!

The post appeared first on .

در حاشیه پخش یک کلیپ از برنامه نود/فیلم نبود؟!