درخواست خودتعلیقی تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی

درخواست خودتعلیقی تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با اعلام اینکه تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی درخواست خودتعلیقی دارند، گفت: در شرایط نابسامانی ارزی که دفاتر با مشکلات زیادی مواجه هستند، اداره دارایی یقه دفاتر را رها نمی‌کند و می‌گوید که باید مالیات بدهید.

درخواست خودتعلیقی تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با اعلام اینکه تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی درخواست خودتعلیقی دارند، گفت: در شرایط نابسامانی ارزی که دفاتر با مشکلات زیادی مواجه هستند، اداره دارایی یقه دفاتر را رها نمی‌کند و می‌گوید که باید مالیات بدهید.

درخواست خودتعلیقی تعداد زیادی از دفاتر مسافرتی