دختران محمود خوردبین سرپرست سابق پرسپولیس در ورزشگاه آزادی/عکس

دختران محمود خوردبین سرپرست سابق پرسپولیس در ورزشگاه آزادی/عکس

بازی پرسپولیس-کاشیما از ساعت 18و30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود.

به گزارش ورزشگاه آزادی لبریز از جمعیت شده و حدود هزار نفر از بانوان نیر اجازه ورود به ورزشگاه را یافته اند.

در این تصویر سه دختر محمود خوردبین سرپرست سابق تیم فوتبال پرسپولیس را مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

دختران محمود خوردبین سرپرست سابق پرسپولیس در ورزشگاه آزادی/عکس

بازی پرسپولیس-کاشیما از ساعت 18و30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می شود.

به گزارش ورزشگاه آزادی لبریز از جمعیت شده و حدود هزار نفر از بانوان نیر اجازه ورود به ورزشگاه را یافته اند.

در این تصویر سه دختر محمود خوردبین سرپرست سابق تیم فوتبال پرسپولیس را مشاهده می کنید.

The post appeared first on .

دختران محمود خوردبین سرپرست سابق پرسپولیس در ورزشگاه آزادی/عکس