دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود

‌دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گفت: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود.

ایسنا: زوراب پولو لیکاشویلی در آئین افتتاح چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته UNWTO در همدان، با اشاره به اهمیت توریسم فرهنگی، اظهار کرد: بسیاری از توریست‌های امروزی با هدف گردشگری مسافرت می‌کنند و باید سعی کنیم از فناوری‌های جدید برای ارتقاء صنعت گردشگری به نحو مطلوب استفاده کنیم و به ارتقاء فرهنگ و میراث‌های فرهنگی کشورهای مقصد بپردازیم.

وی با بیان اینکه در این راستا می‌توانیم با دانشگاه‌های بزرگ هم تعامل و همکاری داشته باشیم، افزود: باید سعی کنیم از فناوری‌های مدرن و جدید بهره‌مند شویم چرا که در عرصه گردشگری یک رقابت جدی وجود دارد و نباید در این رقابت عقب بمانیم.

پولو لیکاشویلی با بیان اینکه باید سعی در تعریف و تدوین پروژه‌های جدید گردشگری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: همدان یکی از بهترین مقاصد گردشگری در ایران است و می‌تواند یکی از مقاصد مطرح در صنعت گردشگری باشد.

وی به حفاظت از غارعلیصدر به عنوان یکی از جاذبه‌های منحصربفرد ایران و همدان اشاره کرد و گفت: غارعلیصدر می‌تواند یکی از فاکتورهای مهم برای ارتقاء گردشگری این منطقه باشد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه باید برای حفاظت از این غار تلاش شود، گفت: سعی می‌کنیم ایران و جاذبه‌های گردشگری ایران را به جهان معرفی کنیم.

‌وی با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از نمادها و سنبل‌های فرهنگی است، تأکید کرد: ایران و همدان در رأس صنایع دستی دنیا قرار دارد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در پایان عنوان کرد: در این اجلاس فرصت داریم تا شرکت‌های مختلف جهان را در یکجا جمع کنیم و به تضارب آرا بپردازیم.

The post appeared first on .

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود

‌دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گفت: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود.

ایسنا: زوراب پولو لیکاشویلی در آئین افتتاح چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته UNWTO در همدان، با اشاره به اهمیت توریسم فرهنگی، اظهار کرد: بسیاری از توریست‌های امروزی با هدف گردشگری مسافرت می‌کنند و باید سعی کنیم از فناوری‌های جدید برای ارتقاء صنعت گردشگری به نحو مطلوب استفاده کنیم و به ارتقاء فرهنگ و میراث‌های فرهنگی کشورهای مقصد بپردازیم.

وی با بیان اینکه در این راستا می‌توانیم با دانشگاه‌های بزرگ هم تعامل و همکاری داشته باشیم، افزود: باید سعی کنیم از فناوری‌های مدرن و جدید بهره‌مند شویم چرا که در عرصه گردشگری یک رقابت جدی وجود دارد و نباید در این رقابت عقب بمانیم.

پولو لیکاشویلی با بیان اینکه باید سعی در تعریف و تدوین پروژه‌های جدید گردشگری داشته باشیم، خاطرنشان کرد: همدان یکی از بهترین مقاصد گردشگری در ایران است و می‌تواند یکی از مقاصد مطرح در صنعت گردشگری باشد.

وی به حفاظت از غارعلیصدر به عنوان یکی از جاذبه‌های منحصربفرد ایران و همدان اشاره کرد و گفت: غارعلیصدر می‌تواند یکی از فاکتورهای مهم برای ارتقاء گردشگری این منطقه باشد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه باید برای حفاظت از این غار تلاش شود، گفت: سعی می‌کنیم ایران و جاذبه‌های گردشگری ایران را به جهان معرفی کنیم.

‌وی با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از نمادها و سنبل‌های فرهنگی است، تأکید کرد: ایران و همدان در رأس صنایع دستی دنیا قرار دارد.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در پایان عنوان کرد: در این اجلاس فرصت داریم تا شرکت‌های مختلف جهان را در یکجا جمع کنیم و به تضارب آرا بپردازیم.

The post appeared first on .

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: باید برای حفاظت از غارعلیصدر تلاش شود