خشم پرسپولیسی ها از ایده جالب باشگاه استقلال

خشم پرسپولیسی ها از ایده جالب باشگاه استقلال

در نخستین روز از تمرین استقلالی ها چند نفر از بانوان طرفدار این تیم در این تمرینات حضور داشتند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم علیرضا منصوریان دومین تمرینش را هم…

خشم پرسپولیسی ها از ایده جالب باشگاه استقلال

در نخستین روز از تمرین استقلالی ها چند نفر از بانوان طرفدار این تیم در این تمرینات حضور داشتند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم علیرضا منصوریان دومین تمرینش را هم…

خشم پرسپولیسی ها از ایده جالب باشگاه استقلال

موزیک سرا