خرید جدید پرسپولیس تا ۵ سال آینده سرباز نمی‌شود

خرید جدید پرسپولیس تا ۵ سال آینده سرباز نمی‌شود

در پی توافق حمیدرضا گرشاسبی و رضا درویش مهدی ترابی به تیم قرمزپوش پایتخت پیوست. اما این انتقال با حواشی بسیاری همراه شد.
 خبرورزشی: مقرر شده است ترابی نیم‌فصل اول لیگ هجدهم را در سایپا…

خرید جدید پرسپولیس تا ۵ سال آینده سرباز نمی‌شود

در پی توافق حمیدرضا گرشاسبی و رضا درویش مهدی ترابی به تیم قرمزپوش پایتخت پیوست. اما این انتقال با حواشی بسیاری همراه شد.
 خبرورزشی: مقرر شده است ترابی نیم‌فصل اول لیگ هجدهم را در سایپا…

خرید جدید پرسپولیس تا ۵ سال آینده سرباز نمی‌شود