خروج بیش از 7 هزار مسافر از فرودگاه امام خمینی(ره) برای اربعین

خروج بیش از 7 هزار مسافر از فرودگاه امام خمینی(ره) برای اربعین

عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: بیش از 7 هزار مسافر روز گذشته برای ایام اربعین به نجف اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان : علی رستمی عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی (ره)  درباره آخرین آمار پروازهای اعزامی و پذیرشی اربعین در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: روز گذشته تعداد پروازهای ورودی به امام خمینی (ره) 36 سورت، پروازهای خروجی 34 سورت بوده است.

وی ادامه داد: تعداد مسافران ورودی به فرودگاه امام خمینی (ره) 5 هزار و 565 نفر بوده و تعداد مسافران خروجی 7 هزار و 98 نفر بوده است.

رستمی آمار پروازهای اربعین از تاریخ 27 مهر 97 تا 5 آبان ماه امسال را 395 پرواز اعلام کرد و گفت: از این تعداد 197 پرواز مربوط به پروازهای ورودی و 198 پرواز مربوط به پروازهای خروجی بوده است.

عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی (ره) تعداد مسافران ورودی از تاریخ 27 مهر 97 تا 5 آبان ماه امسال را 31 هزار و 490 نفر اعلام کرد و گفت:در همین مدت زمان تعداد مسافران خروجی 39 هزار و 697 نفر بوده است.

وی افزود: خوشبختانه میزان تأخیر پروازهای اربعین بسیار نسبت به سال گذشته کمتر بوده و 7 ایرلاین این پروازها را انجام می‌دهد که 6 شرکت هواپیمایی ایرانی و یک ایرلاین خارجی این پروازها را انجام می‌دهد.

گفتنی است ؛رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود بنا به درخواست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی 744 مجوز پرواز رفت و برگشت به صورت برنامه‌ای و فوق‌العاده به مقاصد نجف و بغداد برای اربعین صادر شده است.

از این تعداد 512 مجوز به صورت فوق‌العاده صادر شده که 87 مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی عراقی و 425 مجوز برای شرکت‌های ایرانی صادر شده است.

گفتنی است مسافران اربعین قیمت‌های بلیت را گران‌تر از نرخ‌های اعلام شده خریداری نکنند و در صورت هرگونه تخلف سریعا به سازمان هواپیمایی شکایت کنند.

The post appeared first on .

خروج بیش از 7 هزار مسافر از فرودگاه امام خمینی(ره) برای اربعین

عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی(ره) گفت: بیش از 7 هزار مسافر روز گذشته برای ایام اربعین به نجف اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان : علی رستمی عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی (ره)  درباره آخرین آمار پروازهای اعزامی و پذیرشی اربعین در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: روز گذشته تعداد پروازهای ورودی به امام خمینی (ره) 36 سورت، پروازهای خروجی 34 سورت بوده است.

وی ادامه داد: تعداد مسافران ورودی به فرودگاه امام خمینی (ره) 5 هزار و 565 نفر بوده و تعداد مسافران خروجی 7 هزار و 98 نفر بوده است.

رستمی آمار پروازهای اربعین از تاریخ 27 مهر 97 تا 5 آبان ماه امسال را 395 پرواز اعلام کرد و گفت: از این تعداد 197 پرواز مربوط به پروازهای ورودی و 198 پرواز مربوط به پروازهای خروجی بوده است.

عضو هیئت مدیره فرودگاه امام خمینی (ره) تعداد مسافران ورودی از تاریخ 27 مهر 97 تا 5 آبان ماه امسال را 31 هزار و 490 نفر اعلام کرد و گفت:در همین مدت زمان تعداد مسافران خروجی 39 هزار و 697 نفر بوده است.

وی افزود: خوشبختانه میزان تأخیر پروازهای اربعین بسیار نسبت به سال گذشته کمتر بوده و 7 ایرلاین این پروازها را انجام می‌دهد که 6 شرکت هواپیمایی ایرانی و یک ایرلاین خارجی این پروازها را انجام می‌دهد.

گفتنی است ؛رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده بود بنا به درخواست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و عراقی 744 مجوز پرواز رفت و برگشت به صورت برنامه‌ای و فوق‌العاده به مقاصد نجف و بغداد برای اربعین صادر شده است.

از این تعداد 512 مجوز به صورت فوق‌العاده صادر شده که 87 مجوز برای شرکت‌های هواپیمایی عراقی و 425 مجوز برای شرکت‌های ایرانی صادر شده است.

گفتنی است مسافران اربعین قیمت‌های بلیت را گران‌تر از نرخ‌های اعلام شده خریداری نکنند و در صورت هرگونه تخلف سریعا به سازمان هواپیمایی شکایت کنند.

The post appeared first on .

خروج بیش از 7 هزار مسافر از فرودگاه امام خمینی(ره) برای اربعین