خبرآنلاین در دسترس قرار گرفت

خبرآنلاین در دسترس قرار گرفت

نسخه وب خبرگزاری خبرآنلاین که از دو روز پیش از دسترس خارج شده بود  دقایقی پیش در دسترس قرار گرفت.

به گزارش از حدود دو روز پیش نسخه وب خبرگزاری خبرآنلاین از دسترس خارج شده بود و به گفته مسوولان فنی این خبرگزاری احتمال حمله سایبری به خبرآنلاین وجود داشت.

با این حال دقایقی پیش مشکل این خبرگزاری پربیننده حل شد و در دسترس قرار گرفت.

The post appeared first on .

خبرآنلاین در دسترس قرار گرفت

نسخه وب خبرگزاری خبرآنلاین که از دو روز پیش از دسترس خارج شده بود  دقایقی پیش در دسترس قرار گرفت.

به گزارش از حدود دو روز پیش نسخه وب خبرگزاری خبرآنلاین از دسترس خارج شده بود و به گفته مسوولان فنی این خبرگزاری احتمال حمله سایبری به خبرآنلاین وجود داشت.

با این حال دقایقی پیش مشکل این خبرگزاری پربیننده حل شد و در دسترس قرار گرفت.

The post appeared first on .

خبرآنلاین در دسترس قرار گرفت