خانه هم خانه های عجیب؛سرپناه هایی که کمتر دیده اید /تصاویر

خانه هم خانه های عجیب؛سرپناه هایی که کمتر دیده اید /تصاویر

خانه جایی امن است که با تمام خستگی ها و سختی های که در دنیای بیرون تجربه می کنید،در آن به آرامش می رسید.

به گزارش نقل و مکان به خانه جدیدی که مخصوصا ایده و طرح های خودتان در آن اجرا شده باشد، یکی از بهترین حس های دنیاست.

در طول تاریخ خانه و سرپناه از غارها آغاز شدند و به کلبه ، قلعه و بلوک های آپارتمانی رسیده اند.

طراحی برخی خانه ها محدودیت های فیزیکی را به چالش می کشد و منحصربه فرد و جالب و گاه هم غیرمعمول هستند.

در ادامه این خانه های جالب را تماشا می کنید:

خانه های جالب

The post appeared first on .

خانه هم خانه های عجیب؛سرپناه هایی که کمتر دیده اید /تصاویر

خانه جایی امن است که با تمام خستگی ها و سختی های که در دنیای بیرون تجربه می کنید،در آن به آرامش می رسید.

به گزارش نقل و مکان به خانه جدیدی که مخصوصا ایده و طرح های خودتان در آن اجرا شده باشد، یکی از بهترین حس های دنیاست.

در طول تاریخ خانه و سرپناه از غارها آغاز شدند و به کلبه ، قلعه و بلوک های آپارتمانی رسیده اند.

طراحی برخی خانه ها محدودیت های فیزیکی را به چالش می کشد و منحصربه فرد و جالب و گاه هم غیرمعمول هستند.

در ادامه این خانه های جالب را تماشا می کنید:

خانه های جالب

The post appeared first on .

خانه هم خانه های عجیب؛سرپناه هایی که کمتر دیده اید /تصاویر