خانه‌های تاریخی بوشهر جان می‌گیرند

خانه‌های تاریخی بوشهر جان می‌گیرند

مدیر پایگاه بافت تاریخی بوشهر از مرمت پنج خانه تاریخی در بافت تاریخی بوشهر با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی و مالکان خصوصی خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، بافت تاریخی بوشهر درحالی یکی از بافت‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شود که درحال حاضر 36 هکتار از این بافت تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

«فرزانه اسپرغم» مدیر پایگاه بافت تاریخی بوشهر با بیان این‌که بافت تاریخی بوشهر یکی از بافت‌های ارزشمند کشور است که هم اکنون بیش از هزار پلاک ارزشمند در آن شناسایی شده است، گفت: با توجه به اینکه اکثر بناهای تاریخی بافت تاریخی بوشهر تاریخی و مربوط به دوره قاجار هستند از همین رو، تلاش شده که سالانه با تقویت پروژه های مشارکتی به حفاظت از این بناهای تاریخی بپردازیم.

وی افزود: در سال جاری پنج خانه تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت اضطراری شده است که این بناها شامل خانه آسیایی، خانه حیدرپور، خانه فرح بخش و خانه امیری می‌شود.

او ادامه داد: به دلیل ارزش‌های معماری که بافت تاریخی بوشهر برخوردار است، این بافت نیازمند بودجه بیشتری برای مرمت و حفاظت اضطراری از بناهای تاریخی است. به طوری که هم اکنون نزدیک به 20 بنای تاریخی شناسایی شده که در فهرست آثار ثتبی قرار ندارند اما از آنجایی که دارای ارزش‌های معماری هستند لازم است که هر چه سریعتر مورد مرمت اضطراری قرار گیرند.

The post appeared first on .

خانه‌های تاریخی بوشهر جان می‌گیرند

مدیر پایگاه بافت تاریخی بوشهر از مرمت پنج خانه تاریخی در بافت تاریخی بوشهر با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی و مالکان خصوصی خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، بافت تاریخی بوشهر درحالی یکی از بافت‌های ارزشمند کشور محسوب می‌شود که درحال حاضر 36 هکتار از این بافت تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

«فرزانه اسپرغم» مدیر پایگاه بافت تاریخی بوشهر با بیان این‌که بافت تاریخی بوشهر یکی از بافت‌های ارزشمند کشور است که هم اکنون بیش از هزار پلاک ارزشمند در آن شناسایی شده است، گفت: با توجه به اینکه اکثر بناهای تاریخی بافت تاریخی بوشهر تاریخی و مربوط به دوره قاجار هستند از همین رو، تلاش شده که سالانه با تقویت پروژه های مشارکتی به حفاظت از این بناهای تاریخی بپردازیم.

وی افزود: در سال جاری پنج خانه تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت اضطراری شده است که این بناها شامل خانه آسیایی، خانه حیدرپور، خانه فرح بخش و خانه امیری می‌شود.

او ادامه داد: به دلیل ارزش‌های معماری که بافت تاریخی بوشهر برخوردار است، این بافت نیازمند بودجه بیشتری برای مرمت و حفاظت اضطراری از بناهای تاریخی است. به طوری که هم اکنون نزدیک به 20 بنای تاریخی شناسایی شده که در فهرست آثار ثتبی قرار ندارند اما از آنجایی که دارای ارزش‌های معماری هستند لازم است که هر چه سریعتر مورد مرمت اضطراری قرار گیرند.

The post appeared first on .

خانه‌های تاریخی بوشهر جان می‌گیرند