خارج شدن کشتیرانی ایران از لیست تحریم‌ها

تمامی کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم خارج شد.

پسورد نود 32