حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.
به گزارش کاپ،علی اکبر طاهری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت:…

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت:بازیکنانی هم که خودشان را مشمول می‌کنند، اول فصل می‌دانستند که پرسپولیس برنامه دو ساله دارد و چنین برخوردی با هواداران روا نبود.
به گزارش کاپ،علی اکبر طاهری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت:…

حمله طاهری به عالیشاه،نوراللهی وتراکتور؛معاف بودند،خود را مشمول کردند