حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینه

حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینه

رئیس سازمان حج و زیارت آمار زائران ایرانی حج تمتع را تا پایان امروز بیش از ۵۲ هزار نفر عنوان کرد.
تسنیم:حمید محمدی امروز در مدینه منوره اظهار کرد: مجموع حجاج ایرانی که تا پایان وقت امروز 25 مردادماه وارد شهرهای مکه…

حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینه

رئیس سازمان حج و زیارت آمار زائران ایرانی حج تمتع را تا پایان امروز بیش از ۵۲ هزار نفر عنوان کرد.
تسنیم:حمید محمدی امروز در مدینه منوره اظهار کرد: مجموع حجاج ایرانی که تا پایان وقت امروز 25 مردادماه وارد شهرهای مکه…

حضور بیش از ۵۲ هزار زائر ایرانی در شهرهای مکه و مدینه