جشن ملی تولید صنایع دستی فردا برگزار می شود

جشن ملی تولید صنایع دستی فردا برگزار می شود

دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به منظور رشد و توسعه صنایع دستی ایرانی، جشن ملی تولید را فردا(دوشنبه) در موزه ملی ایران برگزار می کند.
به گزارش”توریسم آنلاین”به نقل…

جشن ملی تولید صنایع دستی فردا برگزار می شود

دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به منظور رشد و توسعه صنایع دستی ایرانی، جشن ملی تولید را فردا(دوشنبه) در موزه ملی ایران برگزار می کند.
به گزارش”توریسم آنلاین”به نقل…

جشن ملی تولید صنایع دستی فردا برگزار می شود