جذابیت های توریستی نقاط متروکه روسیه /تصاویر

جذابیت های توریستی نقاط متروکه روسیه /تصاویر

روسیه کشوری است پهناور که مساحت 17 میلیون کیلومتر مربع را شامل می شود.

به گزارش روسیه دارای طولانی ترین راه آهن جهان است که تقریبا از کل این کشور می گذرد.

یک چهارم از این سرزمین در اروپا و سه چهارم آن در آسیا قرار دارد اما فقط 22 درصد از جمعیت آن در بخش آسیایی هستند.

مسکو محل زندگی میلیاردهای زیادی است و از این لحاظ پس از نیویورک و هنگ کنگ در جایگاه سوم قرار دارد.

رستورانی در مسکو وجود دارد که تمام کارکنان آن دوقلوهای همسان هستند.

عمیق ترین دریاچه جهان با دارابودن 20 درصد از آبهای شیرین جهان ،بایکال روسیه نام دارد.

در سال 1908 تیم المپیک روسیه 12 روز دیرتر به لندن رسید زیرا هنوز از تقویم ژولینی استفاده می کردند!

روسیه با 14 کشور مرز دارد.

قدیمی ترین گیاه جهان که از 32 هزار سال پیش هنوز رشد می کند در روسیه وجود دارد.

مجسمه برنزی یک سگ با بینی براق در ایستگاه متروی پلوشاد روالوتسی وجود دارد که رهگذران معتقدند اگر به بینی براق آن دست بزنند برایشان خوش شانسی می آورد.

ترافیک مسکو آزاردهنده است بنابراین ثروتمندان روس آموبولانس جعلی می گیرند را رفت و آمد راحت تری داشته باشند!

درآمد سرانه حدود 14 هزار دلار است.

روسیه در جایگاه هشتم اقتصادی جهان قرار دارد.

روسیه 12آتشفشان فعال دارد.

خیلی از روس ها ترجیح می دهند حلقه را در دست راستشان داشته باشند.

دست دادن جلوی درب ورودی به عقیده روس ها باعث بدشانسی و ایجاد بحث و دعوا می شود.

این سرزمین دارای جذابیت های توریستی فراوان است اما این بار عکاسان به نقاط متروکه روسیه رفتند و این عکسهای هوایی را ثبت کرده اند.

The post appeared first on .

جذابیت های توریستی نقاط متروکه روسیه /تصاویر

روسیه کشوری است پهناور که مساحت 17 میلیون کیلومتر مربع را شامل می شود.

به گزارش روسیه دارای طولانی ترین راه آهن جهان است که تقریبا از کل این کشور می گذرد.

یک چهارم از این سرزمین در اروپا و سه چهارم آن در آسیا قرار دارد اما فقط 22 درصد از جمعیت آن در بخش آسیایی هستند.

مسکو محل زندگی میلیاردهای زیادی است و از این لحاظ پس از نیویورک و هنگ کنگ در جایگاه سوم قرار دارد.

رستورانی در مسکو وجود دارد که تمام کارکنان آن دوقلوهای همسان هستند.

عمیق ترین دریاچه جهان با دارابودن 20 درصد از آبهای شیرین جهان ،بایکال روسیه نام دارد.

در سال 1908 تیم المپیک روسیه 12 روز دیرتر به لندن رسید زیرا هنوز از تقویم ژولینی استفاده می کردند!

روسیه با 14 کشور مرز دارد.

قدیمی ترین گیاه جهان که از 32 هزار سال پیش هنوز رشد می کند در روسیه وجود دارد.

مجسمه برنزی یک سگ با بینی براق در ایستگاه متروی پلوشاد روالوتسی وجود دارد که رهگذران معتقدند اگر به بینی براق آن دست بزنند برایشان خوش شانسی می آورد.

ترافیک مسکو آزاردهنده است بنابراین ثروتمندان روس آموبولانس جعلی می گیرند را رفت و آمد راحت تری داشته باشند!

درآمد سرانه حدود 14 هزار دلار است.

روسیه در جایگاه هشتم اقتصادی جهان قرار دارد.

روسیه 12آتشفشان فعال دارد.

خیلی از روس ها ترجیح می دهند حلقه را در دست راستشان داشته باشند.

دست دادن جلوی درب ورودی به عقیده روس ها باعث بدشانسی و ایجاد بحث و دعوا می شود.

این سرزمین دارای جذابیت های توریستی فراوان است اما این بار عکاسان به نقاط متروکه روسیه رفتند و این عکسهای هوایی را ثبت کرده اند.

The post appeared first on .

جذابیت های توریستی نقاط متروکه روسیه /تصاویر