جالب ترین و با معنی ترین نکته درباره بازی پرسپولیس-کاشیما/100 هزار چتر به دست

جالب ترین و با معنی ترین نکته درباره بازی پرسپولیس-کاشیما/100 هزار چتر به دست

یکی از کانال های طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس امروز متن جالبی در رابطه با بازی پرسپولیس-کاشیما که قرار است در ورزشگاه آزادی انجام شود منتشر کرد.

به گزارش این کانال نوشت:

«قدیما یه متنی بین مردم دست به دست میشد با این مضمون که تو روستایی بارون نمیومد اهالی روستا مراسمی ترتیب دادن تا دعا کنن بارون بیاد. روز مراسم پسرکی با چتر رفت چون از همه بیشترایمان داشت.

اگه ایمان نداری بلیط نخر
اگه چتر نمیبری نرو استادیوم
بزار روز شنبه صدهزار چتر بدست کنار تیم باشن.»

The post appeared first on .

جالب ترین و با معنی ترین نکته درباره بازی پرسپولیس-کاشیما/100 هزار چتر به دست

یکی از کانال های طرفدار تیم فوتبال پرسپولیس امروز متن جالبی در رابطه با بازی پرسپولیس-کاشیما که قرار است در ورزشگاه آزادی انجام شود منتشر کرد.

به گزارش این کانال نوشت:

«قدیما یه متنی بین مردم دست به دست میشد با این مضمون که تو روستایی بارون نمیومد اهالی روستا مراسمی ترتیب دادن تا دعا کنن بارون بیاد. روز مراسم پسرکی با چتر رفت چون از همه بیشترایمان داشت.

اگه ایمان نداری بلیط نخر
اگه چتر نمیبری نرو استادیوم
بزار روز شنبه صدهزار چتر بدست کنار تیم باشن.»

The post appeared first on .

جالب ترین و با معنی ترین نکته درباره بازی پرسپولیس-کاشیما/100 هزار چتر به دست