جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای 15 درصد افزایش یافت

جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای 15 درصد افزایش یافت

معاون مسافری راه آهن از افزایش 15 درصدی جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان: میرحسن موسوی معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه از تهران به سمت قزوین،‌ سمنان، گرمسار و پرند…

جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای 15 درصد افزایش یافت

معاون مسافری راه آهن از افزایش 15 درصدی جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای در شهرهای مختلف کشور خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان: میرحسن موسوی معاون مسافری راه آهن با بیان اینکه از تهران به سمت قزوین،‌ سمنان، گرمسار و پرند…

جابجایی مسافران قطارهای حومه‌ای 15 درصد افزایش یافت